در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان و کاردانش شهرستان ها

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  پسرانه هنرستان کاردانش  امام صادق (ع) ‎   هرمزگان شهرستان فین - جنب قلعه    07632520521    07632520611
  پسرانه هنرستان شهید شادابی پور‎   هرمزگان شهرستان رضوان 076-32525238‎
   پسرانه هنرستان پرفسور حسابی   هرمزگان شهرستان هرنگ‎  
  پسرانه هنرستان حکیم نظامی   هرمزگان شهرستان فین  
  پسرانه هنرستان حاج ابراهیم عباسی   هرمزگان شهرستان جناح  
  دخترانه هنرستان کاردانش حضرت مریم (س)   هرمزگان شهرستان فین  
  دخترانه‎ هنرستان احمد مربوطی‎   هرمزگان شهرستان جناح  
  دخترانه کاردانش حاج ابراهیم حاج حیدر    هرمزگان شهرستان فاریاب‎  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران