در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه ترکمانچای

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  متوسطه   دبیرستان امام صادق(ع)ودبستان آیت اله سعیدی     روستای بلوکان 52434087
  متوسطه   دبیرستان آزاده ودبستان ارشاد     روستای صومعه علیا 52462253
  متوسطه   دبیرستان آفاق وحکمت     روستای خاتون آباد 52412135
  متوسطه   دبیرستان سیدالشهداءودبستان 29بهمن     روستای خواجه غیاث 52438340
  متوسطه   دبیرستان شهید مدنی ودبستان والفجر     روستای دستجرد 52439200
  متوسطه   دبیرستان علامه حلی     روستای ورنکش 52433242
  متوسطه   دبیرستان فاتح و دبستان ابوذر     روستای ورزقان 52468434
  متوسطه   دبیرستان قاضی طباطبایی     روستای کلهر 52437233
  متوسطه   دبیرستان هاجر و دبستان شهید دکتر مفتح     روستای سوینج سفلی 52414200
  متوسطه   شبانه روزی شهید سلطانی     روستای ورنکش 52433289
  متوسطه   شبانه روزی شهید مطهری     روستای خاتون آباد 52412135 52412132
  متوسطه   دبیرستان آیت اله طالقانی پسرانه     روستای صومعه علیا 52462252
  متوسطه   دبیرستان دکترحسابی وخلیج فارس     ترکمانچای- خیابان تربیت 52420947
  متوسطه   دبیرستان زینب کبری     ترکمانچای - جنت بانک  صادرات 52422315
  متوسطه   دبیرستان شهید صدوقی     ترکمانچای-جنب کانون 52420269
  متوسطه   دبیرستان شهید هاشمی     ترکمانچای-روبروی سپاه 52420874
  متوسطه   شبانه روزی حضرت معصومه     ترکمانچای-خیابان دانش سرا 52420228
  متوسطه   مدرسه استثنائی وحدت     ترکمانچای- جنب شهرداری 52420259
  متوسطه    دبیرستان مسلم بن عقیل و دبستان قیام     روستای حلمسی 52465222
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران