در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم پسرانه ناحیه1

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
    پسرانه  متوسطه دوره دوم پوشینه بافت‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 0763-3660025
  پسرانه متوسطه دوره دوم معارف صدرا‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1  
  پسرانه متوسطه دوره دوم مرحوم شاهی‎ عادی دولتی نایبندجنب بیمارستان امام رضا 3332465
  پسرانه متوسطه دوره دوم فرهنگ عادی دولتی گلشهرشمالی میدان صادقیه 33685998
  پسرانه‎ متوسطه دوره دوم شهید چمران عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 0763-4613174
  پسرانه متوسطه دوره دوم خواجه نصیر‎ عادی دولتی بخش مرکزى گچین علیا 33733406
  پسرانه متوسطه دوره دوم خرد‎ غیردولتی بندرعباس ناحیه1  
  پسرانه‎‎ متوسطه دوره دوم تربیت بدنی امام حسین (ع)  عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33337920
  پسرانه متوسطه دوره دوم آیت الله خامنه ای‎ نمونه دولتی بندرعباس ناحیه1  
  پسرانه متوسطه دوره دوم ابن سینا‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران