در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی ترکمانچای

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  ابتدایی   دبستان امام خمینی(ره) ترکمانچای   ترکمانچای - جنب ثبت احوال 52420254
  ابتدایی   دبستان ابن سینا ترکمانچای   ترکمانچای- بالاتر از مسجد جامع 52422232
  ابتدایی   دبستان پروین اعتصامی ترکمانچای   ترکمانچای- بالاتر از مسجد جامع 52420433
  ابتدایی   دبستان حجاب ترکمانچای   ترکمانچای- جنب بخشداری 52420948
  ابتدایی   دبستان 12 بهمن ترکمانچای   روستای ینگجه 52437420
  ابتدایی   دبستان 22 بهمن ترکمانچای   روستای ورنکش 52433288
  ابتدایی   دبستان ابوطالب ترکمانچای   روستای بیجرلو  
  ابتدایی   دبستان اسد آبادی ترکمانچای   روستای صومعه علیا 52462247
  ابتدایی   دبستان انقلاب ترکمانچای   روستای مهماندوست 52469448
  ابتدایی   دبستان بعثت ترکمانچای   روستای قباق تپه 52415044
  ابتدایی   دبستان بلال ترکمانچای   روستای کسیجین 52412221
  ابتدایی   دبستان ثاراله ترکمانچای   روستای قراجه قیا 52469445
  ابتدایی   دبستان حماسه ترکمانچای   روستای بیات سفلی 52416100
  ابتدایی   دبستان رازی ترکمانچای   روستای شیخ صفی  
  ابتدایی   دبستان رسالت ترکمانچای   روستای گوگدرق 52413441
  ابتدایی   دبستان شاهد ترکمانچای   روستای سانیان سفلی  
  ابتدایی   دبستان شریعت ترکمانچای   روستای آلاتیمور  
  ابتدایی   دبستان شهدا ترکمانچای   روستای یالقوزآغاج 52425155
  ابتدایی   دبستان شهید بهشتی ترکمانچای   روستای کلهر 52437235
  ابتدایی   دبستان شهید چمران ترکمانچای   روستای غریبدوست 52469443
  ابتدایی   دبستان شهید شیرودی ترکمانچای   روستای قره تپه  
  ابتدایی   دبستان شهید صادقی ترکمانچای   روستای نودلق 52427126
  ابتدایی   دبستان شهید مصطفی خمینی ترکمانچای   روستای جیرانبلاغی  
  ابتدایی   دبستان صادقیه ترکمانچای   روستای بقر آباد  
  ابتدایی   دبستان قدس ترکمانچای   روستای ملاحاجی  
  ابتدایی   دبستان مدرس ترکمانچای   روستای بالسین شریف آباد  
  ابتدایی   دبستان مقداد ترکمانچای   روستای برزلیق  
  ابتدایی   دبستان میثم تمار ترکمانچای   روستای قشلاق  
  ابتدایی   دبستان میلاد ترکمانچای   روستای ناولیق 52412222
  ابتدایی   دبستان نبوت ترکمانچای   روستای خاتون آباد 52412132
  ابتدایی   دبستان نهضت ترکمانچای   روستای قلعه جوق  
  ابتدایی   دبستان هفتم تیر ترکمانچای   روستای بلفه تیمور  
  ابتدایی   دبستان12فروردین ترکمانچای   روستای صومعه سفلی  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران