در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول ناحیه 1

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
   پسرانه/دخترانه‎‎ متوسطه دوره اول‎ پوشینه بافت‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 0763-3660025
   پسرانه/دخترانه‎‎ متوسطه دوره اول‎ فجر گاز‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 32194352
   پسرانه/دخترانه‎‎ متوسطه دوره اول‎ سپاه عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33667597
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران