در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان ها

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  پسرانه ابتدایی شهید مفتح گل کوه   هرمزگان-شهرستان لاور محله گل کوه  0917-9549567
  پسرانه ابتدایی شهیدسهرابی شاهد هرمزگان شهرستان رودان  
  پسرانه ابتدایی جامی‎   هرمزگان شهرستان کوخرد‎  
  پسرانه ابتدایی رودکی‎   هرمزگان شهرستان کوخرد‎  
  پسرانه ابتدایی رودکی   هرمزگان شهرستان بستک بخش کوخرد انتهای بلوار ابوخالد 076-44394840
  پسرانه ابتدایی محمدیه    هرمزگان شهرستان هنگویه‎  
  پسرانه ابتدایی بدر    هرمزگان شهرستان هنگویه‎  
  پسرانه ابتدایی ادیب   هرمزگان شهرستان کمشک  
  پسرانه ابتدایی فرهنگ    هرمزگان شهرستان کمشک  
  پسرانه ابتدایی 17 شهریور   هرمزگان شهرستان هرنگ‎  
  پسرانه ابتدایی فاطمه دریانورد   هرمزگان شهرستان هرنگ‎  
  پسرانه ابتدایی توحید   هرمزگان - شهرستان بستک - شهر جناح - خیابان آیت الله خامنه ای  076-44342580 
  پسرانه ابتدایی دکتر زینب‎   هرمزگان شهرستان جناح  
  پسرانه ابتدایی دانش    هرمزگان- شهرستان رضوان  
  پسرانه ابتدایی شهید جمعه پور   هرمزگان- شهرستان رضوان  
  پسرانه ابتدایی بلال   هرمزگان- شهرستان فین  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران