در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه1

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  پسرانه ابتدایی  قائم‎ استثنایی بندرعباس ناحیه1 33334721
  پسرانه ابتدایی ابوالفضل و امیرزاده‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33737613
  پسرانه ایتدایی المهدی غیردولتی نایبندشمالی غرب 700دستگاه جنب مهرگان 33751828
  پسرانه ابتدایی  ایوب عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33354025
  پسرانه ابتدایی جهاد غیردولتی گلشهرشمالی روبروى بلواررسالت 33661170
  پسرانه ابتدایی دانشمند عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33332067
  پسرانه ابتدایی شهید سبزی زاده‎ عادی دولتی انتهاى کوى آزادگان فرودگاه قدیم پشت منازل سازمانی 33330044
  پسرانه ابتدایی شهید اکبری زاده‎ عادی دولتی ناحیه1-کوى دامایی 33663300
  پسرانه ابتدایی شهید برخورداری  شاهد بندرعباس ناحیه1 33733404
  پسرانه ابتدایی شهید مهراب رشیدی‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33660288
  پسرانه ابتدایی صنعتی عادی دولتی بلوارامام خمینی روبروى سیماى جمهورى اسلامی ایران 33332462
  پسرانه ابتدایی  غذیر  عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33755837
  پسرانه ابتدایی مجید شاهی عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33310078
  پسرانه ابتدایی محمد امین عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 34357612
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران