در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی دخترانه ناحیه1

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  دخترانه ابتدایی  پیوند‎ استثنایی بندرعباس ناحیه1 33341092
  دخترانه ابتدایی 3 خرداد(13آبان) عادی دولتی نایبندجنوبی روبروى امام زاده سیدمظفر 33338070
  دخترانه ابتدایی افروز شهابی‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33702890
  دخترانه‎‎ ابتدایی امید ایران‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33680095
  دخترانه ابتدایی چاوش عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33332730
  دخترانه‎‎ ایتدایی سپاه عادی دولتی ناحیه1-شهرک سپاه 33667597
  دخترانه ابتدایی سعادت عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33732743
  دخترانه ابتدایی سما غیردولتی بندرعباس ناحیه1 33685500
  دخترانه ابتدایی سهند و سبلان‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33332461
  دخترانه ابتدایی شاهد عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33352986
  دخترانه ایتدایی طلوع غیردولتی بندرعباس ناحیه1 33751329
  دخترانه ابتدایی مجید شاهی عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33336585
  دخترانه‎ ابتدایی‎ نیایش و ام البنبن‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33735886
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران