در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان و کاردانش شهرستان فردوس

   

  جنسیت مقطع نام آدرس تلفن
  پسرانه هنرستان کاردانش دارالفنون نوبری   شهرستان فردوس ، بلوار بعثت شمالی   32727002    32727003
  دخترانه هنرستان کاردانش شهیدصبوری شهرستان فردوس خیابان امام خمینی (ره) مقابل مخابرات      056-32722880      056-32726540
  پسرانه هنرستان شهیدقویم خراسان جنوبی- شهرستان فردوس - شهر اسلامیه  32743400
  دخترانه هنرستان مهندس کاظمی شهرستان فردوس-شهرک انصار خیابان بهار      056-32729717      056-32729718
  پسرانه هنرستان  شهیدباهنر خراسان جنوبی-شهرستان فردوس-خیابان شهید رجایی      056-32723842       056-32000000
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران