در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی بناب

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  ابتدایی دخترانه آفتاب نو بناب غیردولتی   37761144
  ابتدایی مختلط آیت اله طالقانی بناب عادی دولتی   37798573
  ابتدایی مختلط ابوریحان بیرونی بناب عادی دولتی   37798110
  ابتدایی پسرانه استقلال بناب عادی دولتی   37702526
  ابتدایی پسرانه امیرکبیر بناب عادی دولتی   37768412
  ابتدایی دخترانه ایمان بناب عادی دولتی   37718251
  ابتدایی دخترانه ایمان 2 بناب عادی دولتی   37718252
  ابتدایی مختلط باغچه بان بناب بناب استثنایی   37731044
  ابتدایی مختلط باغچه بان 2 بناب استثنایی   37706371
  ابتدایی مختلط بعثت  بناب عادی دولتی   37715433
  ابتدایی دخترانه 22بهمن بناب عادی دولتی   37720272
  ابتدایی دخترانه 15خرداد بناب عادی دولتی   37705022
  ابتدایی دخترانه پرواز قلم بناب غیردولتی   37722392
  ابتدایی پسرانه تهذیب بناب عادی دولتی   37715034
  ابتدایی مختلط ثار الله بناب عادی دولتی   37710313
  ابتدایی پسرانه جهاد  بناب عادی دولتی   37723292
  ابتدایی مختلط حبیب بن مظاهر بناب عادی دولتی   37708332
  ابتدایی مختلط حجاب بناب عادی دولتی   37799497
  ابتدایی دخترانه حربن ریاحی بناب عادی دولتی   37798200
  ابتدایی دخترانه حکمت بناب عادی دولتی   37763421
  ابتدایی مختلط حمزه سیدالشهدا بناب عادی دولتی   37707420
  ابتدایی دخترانه خدیجه کبری بناب عادی دولتی   37786240
  ابتدایی مختلط دلیر فرزانه بناب عادی دولتی   37768290
  ابتدایی دخترانه دوازده فروردین بناب عادی دولتی   37792260
  ابتدایی مختلط راضیه روشنایی فر بناب عادی دولتی   37724176
  ابتدایی دخترانه راه شایستگان بناب غیردولتی   37741221
  ابتدایی پسرانه ریحانه الطاها بناب غیردولتی   37723337
  ابتدایی پسرانه سلمان فارسی بناب عادی دولتی   37728972
  ابتدایی دخترانه سمیه بناب عادی دولتی   37705559
  ابتدایی دخترانه شرف بناب عادی دولتی   37728599
  ابتدایی دخترانه شکوفه های انقلاب بناب عادی دولتی   37746272
  ابتدایی دخترانه شهادت بناب عادی دولتی   37702114
  ابتدایی پسرانه شهدا  بناب عادی دولتی   37744401
  ابتدایی پسرانه شهید اندرزگو بناب عادی دولتی   37795420
  ابتدایی مختلط شهید بختیار مبارکی بناب عادی دولتی   37712220
  ابتدایی دخترانه شهید دستغیب بناب عادی دولتی   37795277
  ابتدایی پسرانه شهید رجایی و باهنر بناب عادی دولتی   37729176
  ابتدایی دخترانه شهید شیرپور بناب غیردولتی   37768386
  ابتدایی پسرانه شهید شیرودی بناب عادی دولتی   37792630
  ابتدایی پسرانه شهید عزت مراد بناب عادی دولتی   37705055
  ابتدایی پسرانه شهید فکوری  بناب عادی دولتی   37761748
  ابتدایی پسرانه شهید فلاحی 1 بناب عادی دولتی   37786315
  ابتدایی پسرانه شهید فلاحی 2 بناب عادی دولتی   37786315
  ابتدایی مختلط شهید قاسمی بناب عادی دولتی   37780720
  ابتدایی پسرانه شهید قرنی بناب عادی دولتی   37712163
  ابتدایی مختلط شهید کشوری بناب عادی دولتی   37715543
  ابتدایی پسرانه شهید مختاری بناب عادی دولتی   37729274
  ابتدایی دخترانه شهید منصور مختاری بناب غیردولتی   37732293
  ابتدایی پسرانه شهید مدنی بناب عادی دولتی   37765268
  ابتدایی پسرانه شهید نامجو بناب عادی دولتی   37700211
  ابتدایی پسرانه صالحان  بناب عادی دولتی   37705066
  ابتدایی پسرانه صبا  بناب عادی دولتی   37792260
  ابتدایی دخترانه صبر بناب عادی دولتی   37726059
  ابتدایی دخترانه طریق الاسلام بناب عادی دولتی   37739153
  ابتدایی مختلط طریق القدس بناب عادی دولتی   37704233
  ابتدایی دخترانه عاطفه  بناب غیردولتی   37729615
  ابتدایی مختلط عدالت بناب عادی دولتی   37764298
  ابتدایی مختلط عصمتیه 1 بناب عادی دولتی   37700222
  ابتدایی دخترانه عصمتیه 2 بناب عادی دولتی   37700222
  ابتدایی پسرانه علم  بناب عادی دولتی   37718252
  ابتدایی مختلط عمار بناب عادی دولتی   37702949
  ابتدایی دخترانه فاطمیه  بناب عادی دولتی   37763828
  ابتدایی مختلط فروغ بسطامی بناب عادی دولتی   37795423
  ابتدایی دخترانه فروغ نو بناب غیردولتی   37733020
  ابتدایی مختلط قدس  بناب عادی دولتی   37715222
  ابتدایی دخترانه قدسیه بناب عادی دولتی   37760487
  ابتدایی پسرانه قرآن و عترت بناب غیردولتی   37743661
  ابتدایی دخترانه قرآن و عترت بناب غیردولتی   37721572
  ابتدایی مختلط مریم  بناب عادی دولتی   37723287
  ابتدایی پسرانه معین بناب غیردولتی   37735976
  ابتدایی مختلط مهر  بناب عادی دولتی   37789030
  ابتدایی مختلط میثم  بناب عادی دولتی   37712612
  ابتدایی پسرانه میلاد  بناب غیردولتی   37730936
  ابتدایی مختلط نبوت بناب عادی دولتی   37710338
  ابتدایی پسرانه نبی اکرم بناب عادی دولتی   37723287
  ابتدایی مختلط نرجس خاتون (مرکز LD) بناب استثنایی   37736500
  ابتدایی دخترانه نوبهاران بناب غیردولتی   37743173
  ابتدایی دخترانه نور احسان بناب غیردولتی    
  ابتدایی پسرانه نور معلم  بناب غیردولتی   37727500
  ابتدایی مختلط هفت تیر بناب عادی دولتی   37780505
  ابتدایی مختلط یاسر بناب عادی دولتی   37792174
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران