در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول مختلط ناحیه 1 تبریز

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  متوسطه دوره اول مختلط توحید آرپادرسی 1 عادی دولتی   36334054  36664060
  متوسطه دوره اول مختلط سعادت  1 عادی دولتی   36329188
  متوسطه دوره اول مختلط شهید نقی زاده 1 عادی دولتی   36330032
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران