در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی مختلط ناحیه 3 تبریز

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  ابتدایی مختلط حکمت کرجان 3 عادی دولتی تبریزروستای کرجان 4324144
  ابتدایی مختلط عمار زینجناب 3 عادی دولتی تبریز روستای زینجناب 4322247
  ابتدایی مختلط اسدی 3 عادی دولتی بارون آواک کوچه کلیسا ارامنه اسدی 5552066
  ابتدایی مختلط وحدت 3 عادی دولتی تبریز_روستای ورنق 4306200
  ابتدایی مختلط سلمان فارسی هزارباران 1 3 عادی دولتی تبریز_روستای هزارباران 4325144
  ابتدایی مختلط سید جمال الدین اسد آبادی 3 عادی دولتی تبریزروستای انرجان 4321100
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران