در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول شهرستان گندمان

   

  جنسیت مقطع نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  پسرانه متوسطه دوره اول شهید بهشتی      چهارمحال وبختیاری شهرگندمان خیابان شهداء  0383-4623355
  پسرانه متوسطه دوره اول شهید قلعه ای      چهارمحال و بختیاری-شهرستان گندمان 34632021
  پسرانه متوسطه دوره اول شهید کریمیان     چهارمحال و بختیاری-شهرستان گندمان 34631090
  پسرانه متوسطه دوره اول  فارابی     چهارمحال و بختیاری-شهرستان گندمان 34636220
  پسرانه متوسطه دوره اول فردوسی و نورعلم      چهارمحال و بختیاری-شهرستان گندمان 34635183
  دخترانه متوسطه دوره اول صدیق      چهارمحال و بختیاری-شهرستان گندمان 34632031
  دخترانه متوسطه دوره اول نجمه     چهارمحال و بختیاری-شهرستان گندمان 34622434
  دخترانه متوسطه دوره اول نیایش و تلاش     شهرستان گندمان روستای کنرک علیا 0383-4635172
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران