در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان و کاردانش شهرستان نور

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  پسرانه هنرستان شهید مهندس ابراهیم فیاضی     نور جاده عباسا روبروی شهرک آزادگان  011-44560591  011-44563620
  دخترانه هنرستان شهید بهشتی     مازندران-شهرستان نور 011-44512258
  پسرانه هنرستان عاشورا     مازندران-شهرستان نور  
  دخترانه هنرستان حجاب نور     درخیابان شریعتی ،جنب شریعت (9)  
  نظرات کاربران