در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان و کاردانش شهرستان ساوه

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  پسرانه هنرستان نام آوران     مرکزی-شهرستان ساوه  
    هنرستان شهید دکتر مفتح      مرکزی-شهرستان ساوه  
    هنرستان صدیقه کبری(س)     مرکزی-شهرستان ساوه  
    هنرستان تربیت بدنی نام آوران     ساوه، خیابان فردوسی 4 (امام حسین)، پلاک 478 086-42220319 
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران