در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول رحیم آباد

   

  مقطع جنسیت نام نوع آدرس تلفن
  متوسطه دوره اول پسرانه شهید موسی پور عادی دولتی آدرس پستی:  4493117875 013-42772363
  متوسطه دوره اول دخترانه شهید باهنر عادی دولتی بخش گلدشت رحیم آباد  
  متوسطه دوره اول پسرانه شهید کشاورز گلدشت عادی دولتی شمال شرقی شهر رحیم آباد واقع دردهستان گلدشت - منتهی به جاده نعمت سرا - کوچه بن بست شهید حاتم علیزاده  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران