در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی رودبنه

   

  مقطع جنسیت نام نوع آدرس تلفن
  ابتدایی پسرانه سید رضی 1 عادی دولتی رودبنه- بلوار دکتر حشمت 013-42443633
  ابتدایی دخترانه سید رضی 2 عادی دولتی رودبنه- بلوار دکتر حشمت 42442213
  ابتدایی مختلط (روستایی) اخوان اشرفی عادی دولتی رودبنه- پایین محله 42442019
  ابتدایی مختلط (روستایی) مطهری عادی دولتی رودبنه- روستای ایشکاء 42462510
  ابتدایی مختلط (روستایی) 15شعبان عادی دولتی رودبنه- روستای ایوان استخر 42449003
  ابتدایی مختلط (روستایی) نیری عادی دولتی رودبنه- روستای بارکوسرا 42463110
  ابتدایی مختلط (روستایی) تشیع عادی دولتی رودبنه- روستای حسنعلی ده 42450600
  ابتدایی مختلط (روستایی) سعدی عادی دولتی رودبنه- روستای پهمدان 42462205
  ابتدایی مختلط (روستایی) علم و ادب عادی دولتی رودبنه- روستای امیر آباد 42458222
  ابتدایی مختلط (روستایی) ملکوت عادی دولتی رودبنه- روستای پهمدان 42462160
  ابتدایی مختلط (روستایی) شهید بهروزی عادی دولتی رودبنه- روستای فشوپشته 42453303
  ابتدایی مختلط (روستایی) زنده یاد مترجم مدنی عادی دولتی رودبنه- پائین محله روستای ناصر کیاده 42449004
  ابتدایی مختلط (روستایی) 21رمضان عادی دولتی رودبنه- روستای بالا رودپشت 42453430
  ابتدایی مختلط (روستایی) شهید پور عبدی عادی دولتی رودبنه- روستای شیرجوپشت 42465010
  ابتدایی مختلط (روستایی) فرهنگ عادی دولتی رودبنه- روستای سراجار 42456330
  ابتدایی مختلط (روستایی) شهید صفری عادی دولتی رودبنه- روستای شرفشاده 42467424
  ابتدایی مختلط (روستایی) کرامت عادی دولتی رودبنه- روستای کهنه رودپشت 42467310
  ابتدایی مختلط (روستایی) فردوسی عادی دولتی رودبنه- روستای امامده 42465400
  ابتدایی مختلط (روستایی) سلمان فارسی عادی دولتی رودبنه- بالا محله روستای ناصر کیاده 42447407
  ابتدایی مختلط (روستایی) ذکریا عادی دولتی رودبنه- روستای شیخعلی کلایه 42460337
  ابتدایی مختلط (روستایی) حزین لاهیجی عادی دولتی رودبنه- روستای اکبرآباد 42460500
  ابتدایی مختلط (روستایی) مقدس اردبیلی عادی دولتی رودبنه- روستای بین کلایه 42453450
  ابتدایی مختلط (روستایی) وحدت عادی دولتی رودبنه- روستای کورنده 42457207
  ابتدایی مختلط (روستایی) جابربن عبداله عادی دولتی رودبنه- روستای ارباستان 42463410
  ابتدایی مختلط (روستایی) لقمان عادی دولتی رودبنه- روستای سحرخیز محله 42458208
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران