در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش دخترانه ناحیه 2 رشت

   

  مقطع جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  هنرستان فنی دخترانه مهان هنر غیردولتی 2 بالاتر تاکسی رانی- جنب پارک توحید 33129530
  هنرستان فنی دخترانه پیک آفتاب غیردولتی 2 شهرک بهشتی گلستان5 فرعی اول 33726834
  هنرستان فنی دخترانه پیک آفتاب پیش فنی غیردولتی 2 شهرک بهشتی گلستان5 فرعی اول 33750262
  هنرستان فنی - کاردانش دخترانه شرف غیردولتی 2 بادی اله ک خازن ک نشاط پ29 33331434
   کاردانش دخترانه شرف بزرگسال غیردولتی 2 بادی اله ک خازن ک نشاط پ29 33331434
   کاردانش دخترانه جهش برتر غیردولتی 2 گلسار خ102 33720217
  هنرستان فنی دخترانه  ستارگان غیردولتی 2 خ مطهری ابتدای ساغریسازان ک احتشام 33358205
  هنرستان فنی دخترانه صنایع شیمیایی عادی دولتی 2 خ-شهدا -روبروی تازه آباد پشت آقاپیربوعلی 33830072    
  هنرستان فنی دخترانه زینبیه(س) ارشاد عادی دولتی 2 زرجوب امین الضرب روبروی اداره قند وشکر  335483402    
  هنرستان فنی دخترانه نرجس عادی دولتی 2 خ-شهدا -روبروی تازه آباد -شهرک ابریشم 33892204    
  هنرستان فنی دخترانه پروین اعتصامی عادی دولتی 2 میدان پاسداران-روبروی نیروی دریایی 33329365    
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران