در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم پسرانه ناحیه 2 رشت

   

  مقطع جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  متوسطه دوره دوم پسرانه امیرکبیر عادی دولتی 2 زرجوب روبروی قند شکر 33823804
  متوسطه دوره دوم پسرانه شهید آیت الله احسانبخش عادی دولتی 2 حاجی آباد خ انقلاب جنب مسجد انقلا ب 33331141
  متوسطه دوره دوم پسرانه بزرگسال نواب غیردولتی 2 خیابان شریعتی-زیرکوچه-پلاک80 33231983
  متوسطه دوره دوم پسرانه  خوارزمی بزرگسال غیردولتی 2 ساغریسازان جنب بانک ملی  33329586
  متوسطه دوره دوم پسرانه دکترعلی شریعتی عادی دولتی 2 میدان فرهنک کوچه حا تم پشت بهشتی 33323724
  متوسطه دوره دوم پسرانه دکترمعین عادی دولتی 2 خیا بان چمران روبروی اتوبوسرانی 33821868
  متوسطه دوره دوم پسرانه ویژه فرهنگیان عادی دولتی 2 انتهای خیابان دیانتی 33721117
  متوسطه دوره دوم پسرانه دکترشهید بهشتی عادی دولتی 2 میدان فرهنک جنب سازمان آتش نشانی 33322613
  متوسطه دوره دوم پسرانه میرزا کوچک 2 عادی دولتی 2  بلوار شهد چمران جنب هنرستان چمران 33837040
  متوسطه دوره دوم پسرانه فرداسازان غیردولتی 2 گلسار-بلوار سمیه - خ 132پ18 33759436
  متوسطه دوره دوم پسرانه فرداسازان بزرگسال غیردولتی 2 گلسار-بلوار سمیه - خ 132پ18 33759436
  متوسطه دوره دوم پسرانه فضیلت عادی دولتی 2 جاده پیر بازار تخته پل 33715466
  متوسطه دوره دوم پسرانه قدس سپاه غیردولتی 2 خ فرهنگ-پل عراق-بعداز سپاه 33334962
  متوسطه دوره دوم پسرانه پروفسور سمیعی2 غیردولتی 2 گلساربلوارتوحیدشهرکتاب 33123362
  متوسطه دوره دوم پسرانه مجید سمیعی 1 غیردولتی 2 گلسار خ108-3312060 33111069
  متوسطه دوره دوم پسرانه  کوشیار گیلانی غیردولتی 2 بلوارگیلان-انتهای خ192 33771761
  متوسطه دوره دوم پسرانه بهارستان غیردولتی 2 گلباغ نماز-جنب MRI 33724111
  متوسطه دوره دوم پسرانه سینا غیردولتی 2 چهارراه گلسار-ک مکتب نرجس 33124474
  متوسطه دوره دوم پسرانه سما غیردولتی 2 رشت-بلوار شهید انصاری-خ مهارت 33722258
  متوسطه دوره دوم پسرانه سپهر غیردولتی 2 شهید انصاری- ابتدای ارشاد 33731705
  متوسطه دوره دوم پسرانه تابش غیردولتی 2 خ رسالت جنب پارک کشاورز پ101 33824564
  متوسطه دوره دوم پسرانه  نواب غیردولتی 2 خیابان شریعتی-زیرکوچه-پلاک80 33231983
  متوسطه دوره دوم پسرانه نوردانش غیردولتی 2 رشت - شهرداری - کوچه اقتصاد کوچه خباز پلاک 115 33226301
  متوسطه دوره دوم پسرانه نوردانش بزرگسال غیردولتی 2 رشت - شهرداری - کوچه اقتصاد کوچه خباز پلاک 115 33226301
  متوسطه دوره دوم پسرانه توسعه دانش بزرگسال غیردولتی 2 فلکه فرزانه - بلوار خرمشهر - 16متری دانش 33754111
  متوسطه دوره دوم پسرانه پروفسور رضا غیردولتی 2 دیلمان جهارراشهیدبهشتی خ میرقاسمی بوستان13 33733320
  متوسطه دوره دوم پسرانه  آیت اله لاکانی عادی دولتی 2 کمر بندی شهید بهشتی  کوچه شهید قناد 33821232
  متوسطه دوره دوم پسرانه شهید قناد عادی دولتی 2 خیابان رسالت روبروی صدا وسیما 33852670
  متوسطه دوره دوم پسرانه شاهد امام حسین (ع) عادی دولتی 2 بلوار نماز 33755116
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران