در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه ناحیه 2 رشت

   

  مقطع جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  متوسطه دوره دوم دخترانه اروندرود عادی دولتی 2 پل عراق روبروی نیروی دریای 33328934
  متوسطه دوره دوم دخترانه توحید عادی دولتی 2 چهار راه گلسار-تختی 33129395
  متوسطه دوره دوم دخترانه منظومه خرد 1 غیردولتی 2 بلوارگیلان-خ171-پ40 33779657
  متوسطه دوره دوم دخترانه منظومه خرد 2 غیردولتی 2 رشت-گلسار-انتهای خ 113-خ150    33729824    33720561
  متوسطه دوره دوم دخترانه اندیشه هاى شریف غیردولتی 2 بلوار دیلمان - چهارراه وحدت - انتهای کوچه داروخانه دکتر شریفی 33734303
  متوسطه دوره دوم دخترانه بهار دانش غیردولتی 2 گلسار انتهای خیابان 102 33118995
  متوسطه دوره دوم دخترانه کیمیا غیردولتی 2 4راه گلسارک چاپ جاوید 33112782
  متوسطه دوره دوم دخترانه یکان غیردولتی 2 گلسار خ116 33723946
  متوسطه دوره دوم دخترانه پروفسور هشترودی غیردولتی 2 میدان صابرین - رزاقی 33123176
  متوسطه دوره دوم دخترانه پروفسور رضا غیردولتی 2 گلسار-بلوار سمیه - خ122 33728772-3
  متوسطه دوره دوم دخترانه معراج اندیشه غیردولتی 2 بلوارشهیدانصاری-خ پارس 33751358
  متوسطه دوره دوم دخترانه معراج اندیشه بزرگسال غیردولتی 2 بلوارشهیدانصاری-خ پارس 33751358
  متوسطه دوره دوم دخترانه پژوهان غیردولتی 2 میدان صیقلان - کوچه جورابچی 33241491
  متوسطه دوره دوم دخترانه پژوهان بزرگسال غیردولتی 2 میدان صیقلان - کوچه جورابچی 33241491
  متوسطه دوره دوم دخترانه مستشاری غیردولتی 2 رشت-خیابان مطهری-بادی اله-ک مستشاری 33323430
  متوسطه دوره دوم دخترانه مستشاری بزرگسال غیردولتی 2 رشت-خیابان مطهری-بادی اله-ک مستشاری 33323430
  متوسطه دوره دوم دخترانه به گزین غیردولتی 2 گلسار - خیابان 106 33120085
  متوسطه دوره دوم دخترانه جهش غیردولتی 2 گلسار - خیابان 106 33120085
  متوسطه دوره دوم دخترانه سما پیش بزرگسال غیردولتی 2 گلسار -خ91-کوی ترابری پلاک22 33111633
  متوسطه دوره دوم دخترانه سما غیردولتی 2 گلسار -خ91-کوی ترابری پلاک22 33110053
  متوسطه دوره دوم دخترانه دهخدا عادی دولتی 2 میدان صیقلان 33246699
  متوسطه دوره دوم دخترانه زینبیه پیربازار عادی دولتی 2 جاده پیر بازار 33710077
  متوسطه دوره دوم دخترانه مهد دانش عادی دولتی 2 خ بحرالعلوم جنب بازار رضا(ع) 33222692
  متوسطه دوره دوم دخترانه اردشیری عادی دولتی 2 مطهری-خ بادی اله 33220050
  متوسطه دوره دوم دخترانه ناصراسماعیل پور عادی دولتی 2 سه راه پاستوریزه -جنب کوی دافساری 33820874
  متوسطه دوره دوم دخترانه عفت عادی دولتی 2 جاده لاهیجان -پاکت سازی 33874779
  متوسطه دوره دوم دخترانه نمونه فاطمیه نمونه دولتی 2 فلکه نیروی دریایی 33615829
  متوسطه دوره دوم دخترانه  قدوسی شبانه عادی دولتی 2 زرجوب -روبروی مجموعه شهدای دانش آموز 33822364
  متوسطه دوره دوم دخترانه شاهد دختران عادی دولتی 2 گلسار -بلوار نماز 33115010
  متوسطه دوره دوم دخترانه شهید مطهری عادی دولتی 2 چهار راه گلسار-پشت فرمانداری 33110542
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران