در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول پسرانه ناحیه 2 رشت

   

  مقطع جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  متوسطه دوره اول پسرانه شهید عالمی 1 عادی دولتی 2 خ مطهری 3راه انقلاب ساغریسازان 33357777
  متوسطه دوره اول پسرانه شهید عالمی 2 عادی دولتی 2 خ مطهری 3راه انقلاب ساغریسازان 33357777
  متوسطه دوره اول پسرانه پیربازاری عادی دولتی 2 روستای پیربازار 33710712
  متوسطه دوره اول پسرانه شهید دستغیب عادی دولتی 2 جاده سنگر 33692676
  متوسطه دوره اول دخترانه راه زهرا(س ) عادی دولتی 2 خ رسالت روبرو سپاه 33328010
  متوسطه دوره اول پسرانه بزرگمهر غیردولتی 2 رشت - حاجی آباد - کوچه گنجه ای 33329574
  متوسطه دوره اول پسرانه خوارزمی غیردولتی 2 ساغریسازان جنب بانک ملی  33330644
  متوسطه دوره اول پسرانه راه نو TT غیردولتی 2 گلسارخ 154پ9 33729851
  متوسطه دوره اول پسرانه نور آوران (بهارستان2) غیردولتی 2 گلسار- خیابان142 33110809
  متوسطه دوره اول پسرانه اندیشمندان غیردولتی 2 گلسار-کاکتوس-خ133-پ 26 33725565
  متوسطه دوره اول پسرانه سما غیردولتی 2  بلوار شهید انصاری-خ مهارت 33760303
  متوسطه دوره اول پسرانه کنکاش غیردولتی 2 خیابان شهدا-کوچه مهدیه2 33823163
  متوسطه دوره اول پسرانه پروفسور سمیعی غیردولتی 2 گلسار بلوارگیلان خ163 33772966
  متوسطه دوره اول پسرانه بهنام غیردولتی 2 شهیدچمران روبرو20متری شهید باقری بن بست ملک محمدی 33820510
  متوسطه دوره اول پسرانه بهارستان غیردولتی 2 چهارراه گلسارجنب اداره کار- کوچه وصال 33114118
  متوسطه دوره اول پسرانه طالقانی عادی دولتی 2 بلوارمدرس جنب پمپ بنزین ک شرافت 33665654
  متوسطه دوره اول پسرانه رزمندگان عادی دولتی 2 گلساربلوارگیلان-ک174   33775032
  متوسطه دوره اول پسرانه برادران نصرتی راد عادی دولتی 2 چهار راه گلسار - پشت ساختمان مخابرات 33126270
  متوسطه دوره اول پسرانه شهید نورانی پلکو عادی دولتی 2 دارسازی-روستا ی پلکو  33590322
  متوسطه دوره اول پسرانه هدایت غیردولتی 2 گلسارخ122 ک پامچال 33770519
  متوسطه دوره اول پسرانه تابان شمال عادی دولتی 2 پل بوسارابتدای باقراباد  33120003
  متوسطه دوره اول پسرانه سعدی عادی دولتی 2 خ تختی ک سعدی 33118681
  متوسطه دوره اول پسرانه باقرالعلوم عادی دولتی 2 خ فلسطین ک شریفیان جنب مجتمع لاله 33822666
  متوسطه دوره اول پسرانه پاسداران  عادی دولتی 2 بلوارچمران پشت شرکت واحد 33824431
  متوسطه دوره اول پسرانه تربیت اسلامی غیردولتی 2 خ شهدا -12متری پاستورکوچه پرند پلاک5 33821234
  متوسطه دوره اول پسرانه آراد غیردولتی 2 خ آزادگان-بن بست کمال 33311621
  متوسطه دوره اول پسرانه پروفسور رضا غیردولتی 2 دیلمان-شهرک بهشتی-گلستان16 33773655
  متوسطه دوره اول پسرانه شاهد امام رضا (ع) عادی دولتی 2 خ فلسطین-جنب مجتمع لاله 33822189
  متوسطه دوره اول پسرانه شهید ساغری عادی دولتی 2 انتهای خ دیانتی-معین رودخان 33752379
  متوسطه دوره اول پسرانه روزبهان عادی دولتی 2 امین الضرب روبرواداره قندوشکر 33822478
  متوسطه دوره اول پسرانه طلوع حقیقی عادی دولتی 2 بلوارچمران پشت شرکت واحد 33824431
  متوسطه دوره اول پسرانه وحدت خناچاه عادی دولتی 2 روستای خناچاه  33872204
  متوسطه دوره اول پسرانه فردوسی لچه گوراب  عادی دولتی 2 روستای لچه گوراب 33872508
  متوسطه دوره اول پسرانه شهید عسکری عادی دولتی 2 جاده انزلی- روستای دوآب مردخ 33705586
  متوسطه دوره اول پسرانه باغچه بان (استثنایی) عادی دولتی 2 گلسار-بلوارگیلان-مدرسه استثنایی 33729784
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران