در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم پسرانه شهرستان فامین

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  پسرانه متوسطه دوره دوم امام صادق(ع)     شهرستان فامنین ، بخش پیشخور ، تجرک ، روبروی بخشداری پیشخور 081-58215808
  پسرانه متوسطه دوره دوم شهید رجائی     همدان-شهرستان فامنین  
  پسرانه متوسطه دوره دوم غدیر     همدان-شهرستان فامنین  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران