در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول پسرانه شهرستان فامنین

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  پسرانه متوسطه دوره اول شهیدان ربانی     فامنین-روستای نگارخاتون-ورودی روستا 081-36860453
  پسرانه متوسطه دوره اول عطارنیشابورى (شهیدنواب صفوى)     همدان ، خیابان شکریه جنب استادیوم ورزشی ابن سینا  081-38265113
  پسرانه متوسطه دوره اول شهید شمائی     فامنین- خ امام خمینی(ره) - ک شهید هادی شمائی 08136823228 --08136823168
  پسرانه متوسطه دوره اول شهید مدرس     همدان، شهرستان فامنین، بخش پیشخور، شهرتجرک، روبروی ساختمان بخشداری 09183127870 08158215808 09905881595
  پسرانه متوسطه دوره اول شهید اسکندری     روستای فیض آباد شهرستان فامنین  
  پسرانه متوسطه دوره اول شهید باهنر     همدان- شهرستان فامنین  
  پسرانه متوسطه دوره اول شهید کریمی     همدان- شهرستان فامنین  
  پسرانه متوسطه دوره اول شهید طالقانی     همدان- شهرستان فامنین  
  پسرانه متوسطه دوره اول علامه حلی     همدان- شهرستان فامنین  
  پسرانه متوسطه دوره اول غدیر     همدان- شهرستان فامنین  
  پسرانه متوسطه دوره اول محمد محمدی     همدان- شهرستان فامنین  
  پسرانه متوسطه دوره اول آزادگان     همدان- شهرستان فامنین  
  پسرانه متوسطه دوره اول شهید بهشتی     همدان- شهرستان فامنین  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران