در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان و کاردانش سنندج

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  پسرانه هنرستان استقلال عادی-دولتی   شهرستان بیجار  
  دخترانه هنرستان امام سجاد غیر دولتی   خ اکباتان جنب اداره غله 2256325
  دخترانه کار و دانش پردیس-بزرگسالان غیر دولتی   سنندج - بلوار شبلی - پشت قرارگاه 3230651
  نظرات کاربران