در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان و کاردانش شیراز

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
    کاردانش ابتکار غیردولتی 4 بلوار فرصت شیرازی –فاز 2 سیبویه –کوچه 4/15 سمت چپ نبش کوچه2  
    هنرستان پژوهش عادی_دولتی 1 بلوار چمران – روبروی بیمارستان حافظ  
    هنرستان خلفی نژاد عادی_دولتی 1 جنب هتل پارس  
    هنرستان شیخ عبدالحسین انصاری لاری     بلوارمیرزای شیرازی  
    هنرستان عرفان     شهرک گلستان-بلوارغدیرشمالی  
    هنرستان فدک عادی_دولتی 1 بلوار چمران – روبروی پمپ بنزین  
    هنرستان کمال ذوالانوار عادی_دولتی 1 بلوار پاسداران – کوچه مسجد امیرالمومنین (ع)  
    هنرستان گلستان     شهرک گلستان -بلواردهخدا-خ دلواری  
  دخترانه هنرستان شهید مجید دانش        
  دخترانه هنرستان  کار و دانش  قدس        
    هنرستان  کار و دانش  راضیه        
    هنرستان  کار و دانش  حاج  قوام        
    هنرستان  ایثارگران  دوازده  فروردین        
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران