در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم اهواز

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
    متوسطه دوم علم آموزان       3381846
    متوسطه دوم شاهد انصار     کیانپارس،خ 6 غربی  
    متوسطه دوم شهیدابراهیمی     کیانپارس، خ 2 شرقی 3365454
    متوسطه دوم شهدای گروه ملی     کیانپارس،انتهای خ 20شرقی 3360445
    متوسطه دوم پیام علم     کیانپارس، انتهای 20 غربی 3336066
    متوسطه دوم فاطمه زهرا(س)     کیانپارس، خ 14 غربی 3339639
    متوسطه دوم کاوش     کیانپارس، خ 2شرقی 3364763
    متوسطه دوم صالحین     کیانپارس،خ میهن غربی، پ 118 3331310
    متوسطه دوم صالحین     کیانپارس،خ 9 شرقی 3331144
    متوسطه دوم شهید علم الهدی     کیانپارس، خ مطهری غربی 3360980
    متوسطه دوم       کیانپارس، خ 4 شرقی 3367605
    متوسطه دوم ایران زمین     کیانپارس، خ توحید،پ 110 3381220
    متوسطه دوم       کیانپارس، خ یک شرقی 3364777
    متوسطه دوم شایستگان     کیانپارس، خ میهن شرقی،پ 35  
    متوسطه دوم خوارزمی       3337796
    متوسطه دوم بزرگسالان کاوش     کیانپارس، خ 4 شرقی 3386020
    متوسطه دوم سماء     کیانپارس، خ 10 شرقی 3331144
    متوسطه دوم پیام علم بزرگسالان     کیانپارس، خ مطهری غربی 3367605
    متوسطه دوم       کیانپارس، خ 10غربی 3373734
    متوسطه دوم       کیانپارس، خ 9 شرقی 3330280
    متوسطه دوم فرزانگان     کیانپارس،خ الهام غربی،پ65 3330957
    متوسطه دوم آیت الله کاشانی        
    متوسطه دوم بنت الهدی صدر        
    متوسطه دوم دارالفنون     امانیه، خ بوعلی، جنب راهنمایی  
    متوسطه دوم شریف     کیانپارس،انتهای خ 20 شرقی 3332378
    متوسطه دوم شهید بهشتی        
    پیش دانشگاهی شهید ابراهیمی     کیانپارس، خ 2 شرقی 3364763
    پیش دانشگاهی قمربنی هاشم     کیانپارس، خ 2 شرقی 3365454
    پیش دانشگاهی علم آموزان     کیانپارس، خ 2 غربی  
    پیش دانشگاهی دارالفنون     کیانپارس، انتهای خ 11 شرقی 3387175
    پیش دانشگاهی نوید صالحین     کیانپارس، خ میهن شرقی 3334612
    پیش دانشگاهی نیایش     کیانپارس، خ 10 شرقی 3332478
    پیش دانشگاهی ایران زمین     کیانپارس، خ 4 شرقی، پ 4 3387796
    پیش دانشگاهی شهدای گروه ملی     کیانپارس، خ میهن غربی، پ 118 3380620
    پیش دانشگاهی       کیانپارس، خ 3 غربی،فازدوم  
    پیش دانشگاهی       کیانپارس، خ 20 غربی  
    پیش دانشگاهی شهید بهشتی        
    پیش دانشگاهی پیام علم بزرگسالان     کیانپارس، خ 9 شرقی  
    متوسطه دوم شهید ابراهیمی غیردولتی   کیانپارس،خ 2غربی،فازسوم  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران