در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش عجب شیر

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان پویندگان عجب شیر عادی دولتی فاز دوم شهید رجایی 422-6222095
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان شهید دکتر بهشتی  عجب شیر عادی دولتی میدان بسیج کوچه ابوعلی سینا 6224030-1
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران