در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه اهواز

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  دخترانه متوسطه دوم خوارزمی  غیردولتی 2 کیانپارس،خ 2 غربی،فازسوم 3383309
  دخترانه متوسطه دوم قمربنی هاشم     کیانپارس، خ 13 غربی، فازسه 3370115
  دخترانه متوسطه دوم حضرت زهرا(س ) عادی-دولتی 1 امانیه،خیابان بوعلی،جنب راهنمایی 3331710
  دخترانه متوسطه دوم حضرت معصومه (س ) عادی-دولتی 1   3330454
  دخترانه متوسطه دوم سعادت     امانیه،کوی بهمن، پ 23  
  دخترانه پیش دانشگاهی میعاد غیردولتی 1 امانیه خیابان سقراط شرقی 3330452
  دخترانه پیش دانشگاهی فرزانگان     کیانپارس، خ 20 شرقی 3375077
  دخترانه پیش دانشگاهی مدینه العلم     کیانپارس، خ 12 غربی 3371213
  دخترانه پیش دانشگاهی حضرت فاطمه     کیانپارس، خ 4 شرقی 3360980
  دخترانه پیش دانشگاهی علم آموزان     کیانپارس، خ 2غربی،فازسوم 3339252
  دخترانه پیش دانشگاهی شریف غیردولتی   کیانپارس،خ 6غربی،فازدوم،پلاک 126 3335175
  دخترانه پیش دانشگاهی شایستگان     کیانپارس،خ 10 شرقی  
  دخترانه پیش دانشگاهی شاهد انصار     کیانپارس، خ 14 غربی 3339639
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران