در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش شبستر

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان آیت ا... طالقانی  شبستر عادی دولتی شبستر - شندآباد 472-2223660
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان ابراهیمی هنرستان شرفخانه  شبستر عادی دولتی شرفخانه  2162757
  هنرستان فنی پسرانه امام خمینی  شبستر عادی دولتی کیلومتر 2 جاده تبریز 471-2223084
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان بیاضیان بنیس  شبستر عادی دولتی شبانه روزی روستای بنیس  472-2282266   472-2282726
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان بیاضیان سیس شبستر عادی دولتی شبانه روزی  سیس - خ امام 471-2322240
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان شهید دکتر باهنر شبستر عادی دولتی شبانه روزی خامنه - شهید محمد خیابانی 472-2342240
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان شهید رجایی سیس شبستر عادی دولتی شبستر - سیس 472-2322240
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران