در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش تسوج

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  هنرستان فنی پسرانه  هنرستان شهید احمدپور تسوج عادی دولتی تسوج - شیخ مرجان - بلوار معلم 472-2462327
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان مائده تسوج عادی دولتی تسوج - شیخ مرجان - جنب بانک رفاه 2464343
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران