در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش بناب

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  هنرستان فنی دخترانه الزهرا(س) بناب عادی دولتی  خ شهید باهنر - 20 متری شهید نویدی  7233060 7243050
  هنرستان فنی دخترانه هاجر بناب عادی دولتی  بناب - روستای خوشه مهر 7332144
  هنرستان فنی پسرانه امام خمینی  بناب عادی دولتی  خ امام خمینی (ره) - بلوار لاله 7244206 7220571
  هنرستان فنی پسرانه امام صادق (ع) بناب عادی دولتی  بناب - روستای قره چپق 7238367
  هنرستان فنی پسرانه ولیعصر بناب عادی دولتی  بناب - کوی جانبازان  412-7225170
  نظرات کاربران