در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش اهر

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  هنرستان فنی پسرانه آینده سازان اهر عادی دولتی  اهر - کوچه نعمتی 426-3342291
  هنرستان فنی پسرانه امیرکبیر اهر عادی دولتی  اهر - میدان دانشسرا 3334873
  هنرستان فنی دخترانه مهدیه اهر عادی دولتی  خیابان چای کنار شرقی 3337172
  نظرات کاربران