در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش میبد

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع رشته های موجود تلفن
  هنرستان فنی پسرانه آیت الله رشیقی میبد عادی دولتی حسابداری - شبکه و نرم افزار رایانه -نقشه کشی معماری 32322234
  هنرستان فنی پسرانه شهید چمران میبد عادی دولتی الکتروتکنیک- تاسیسات مکانیکی -سرامیک  32353060
  هنرستان فنی پسرانه هنرهای زیبا میبد عادی دولتی گرافیک 32354900
  هنرستان فنی دخترانه پروین اعتصامی میبد عادی دولتی حسابداری- شبکه و نرم افزار رایانه -تربیت بدنی 32331805
  هنرستان فنی دخترانه هنرهای زیبا میبد عادی دولتی گرافیک-نقاشی-پویا نمایی 32328013
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران