در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش بهاباد

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع رشته های موجود تلفن
  هنرستان فنی پسرانه آزادگان بهاباد عادی دولتی الکتروتکنیک 32472386
  هنرستان فنی پسرانه قدس  بهاباد عادی دولتی امور باغی  32472100
  هنرستان فنی دخترانه الزهراء بهاباد عادی دولتی شبکه و نرم افزار رایانه 32470999
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران