در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه منطقه 20 تهران

   

  جنسیت مقطع آموزشی نام نوع نشانی
  دخترانه متوسطه دوره دوم آزادگان عادی دولتی سیزده آبان کوی آبان 2
  دخترانه متوسطه دوره دوم ابراهیم عادی دولتی جاده ورامین ـ جاده نظامی
  دخترانه متوسطه دوره دوم جهان تربیت عادی دولتی صفائیه روبروی اداره برق 
  دخترانه متوسطه دوره دوم حجاب عادی دولتی خیابان شهید فدایی کوچه دانش
  دخترانه متوسطه دوره دوم حضرت زهرا عادی دولتی جاده قم بهشتی روستای قوچ حصار
  دخترانه متوسطه دوره دوم حضرت زینب2 عادی دولتی دولت آباد ـ فلکه دوم ـ باروتکوبی
  دخترانه متوسطه دوره دوم حضرت مریم 1 عادی دولتی میدان غیبی گلستان دوم
  دخترانه متوسطه دوره دوم ریحانه عادی دولتی ابن بابویه ـ جنب برج طغرل خ شهیدنبی پور
  دخترانه متوسطه دوره دوم شریعت1 عادی دولتی دولت آباد ـ روبروی درمانگاه عربها 
  دخترانه متوسطه دوره دوم شهید جعفری عادی دولتی روستای قلعه نو
  دخترانه متوسطه دوره دوم شهید رجائی عادی دولتی جاده ورامین ـ بعد از سه راه تقی آباد ـ جنب کارخانه مارگارین 
  دخترانه متوسطه دوره دوم شهید غیوری عادی دولتی جاده سوم ـ ابن بابویه ـ مقابل برج طغرل 
  دخترانه متوسطه دوره دوم صدیقه طاهره 2 عادی دولتی دولت آباد ـ پل سیمان ـ جنب مسجد امام سجاد 
  دخترانه متوسطه دوره دوم طاهباز عادی دولتی جاده قم بهشتی خیابان فردوسی روبروی انبارجهاد
  دخترانه متوسطه دوره دوم عاشورا عادی دولتی میدان شهید غیبی خیابان شهید محمد داسار
  دخترانه متوسطه دوره دوم عترت1 عادی دولتی فیروز آباد خیابان رضاییه
  دخترانه متوسطه دوره دوم فاطمیه 2 عادی دولتی جاده امین آباد ـ خ شهید وحدتی فر 
  دخترانه متوسطه دوره دوم فاطمیه1 عادی دولتی خیابان دیلمان خیابان شهیدخانلری
  دخترانه متوسطه دوره دوم فرزانگان عادی دولتی دولت آباد ـ فلکه دوم ـ باروتکوبی
  دخترانه متوسطه دوره دوم کوثر1 عادی دولتی خیابان حرم جنب صندوق فرهنگیان
  دخترانه متوسطه دوره دوم محمدباقرجدلی1 عادی دولتی انتهای خیابان بسیج 
  دخترانه متوسطه دوره دوم  مرحوم قراب  عادی دولتی روستای گل تپه کویر کریم آباد
  دخترانه متوسطه دوره دوم مرکز آموزشی زینب عادی دولتی جاده قم خیابان فدایی
  دخترانه متوسطه دوره دوم هیجده دی1 عادی دولتی فداییان اسلام روبروی مسجدفیروزآبادی 
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران