در حال بارگذاری ...
  
 • هوش برون فردی Interpersonal inte.

  بررسی مشخصه ها و مولفه های این هوش- اقدامات لازم در راستای رشد وشکوفایی فرزندان -مشاغلی که این افراد درآینده می توانند موفق و سرآمد باشند.

   

  هوش برون فردی که از آن با نام هوش اجتماعی هم نام می برند . این هوش در افرادی دیده می شود که از انواع فعالیت های اجتماعی و یا درکنار دوستانشان بودن لذت می برند . از تنها بودن بیزار هستند.

  این افراد ازکارگروهی خوششان می آید و معمولا درهنگام فعالیت های اجتماعی و تعامل با دیگران بهتر آموزش می بینند. هنگام مشاجرات چه درخانه چه درمدرسه و یا دراجتماع همیشه نقش میانجی را به عهده می گیرند. و همیشه داوری ها و قضاوت را پیش او می برند.روش های آموزش برای این افراد ازطریق فعالیت های دسته جمعی طراحی می شود، شاید طراحان این فعالیت های آموزشی برای این افراد خود نیز از این هوش بهره مند هستند . مشاورهای خوبی هستند ومعمولا برای مشاوره به اومراجعه می کنند 

  خود نیزدرمشکلات سعی می کند از مشورت دیگران استفاده کند . ازفعالیت های اجتماعی مانند شرکت درانواع سازمان های غیردولتی ، خیرخواهانه وکمک به حیوانات درحال انقراض ، حفظ طبیعت ، یا زلزله زدگان وسایر مصایب طبیعی جلودار هستند.ازمهمانی لذت می برند و در جمع ها و مهمانی ها معمولا میدان دارهستند.

   این دسته از افراد معمولا اجتماعی sociable  می نامند . مصداق این افراد درایران کسانی هستند که درمیان اقوام وآشنایان ودوستان معمولا برنامه ریز و رهبراجرایی – مراسم عزا- تدفین – تشییع جنازه – عروسی ها و مراسم دیگر مثل بازگشت ازسفرهای مذهبی هستند و حتی  در جشن تولد ها همیشه افراد خاصی را می بینید. 

  این افراد در درک حالات روحی – مقاصد- اغراض- انگیزه ها واحساسات دیگران قابلیت بالایی دارند ، دوست بازهستند ودوستان زیادی دارند. درمیان جمع احساس راحتی می کنند.

   مشاغل وحرفه های موفقیت آمیزبرای آنها:

   1-     سیاستمدار

   2-     رهبر ارگان – سازمان – حزب و تشکیلات و نهادهای اجتماعی

   3-     معلم

   4-     واعظ

   5-     مدیر

   6-     جامعه شناس

   7-     مردم شناس

   8-     روانشناس

   9-     مدیرروابط عمومی
  مطالب مرتبط

  هوش طبیعت گرا Naturalist inte

  هوش طبیعت گرا Naturalist inte

  بررسی مشخصه ها و مولفه های این هوش- اقدامات لازم در راستای رشد وشکوفایی فرزندان -مشاغلی که این افراد درآینده می توانند موفق و سرآمد باشند.

  |

  هوش درون فردی  Intrapersonal inte

  هوش درون فردی Intrapersonal inte

  بررسی مشخصه ها و مولفه های این هوش- اقدامات لازم در راستای رشد وشکوفایی فرزندان -مشاغلی که این افراد درآینده می توانند موفق و سرآمد باشند.

  |

  هوش حرکتی – جسمی  Bodily kinesthetic

  هوش حرکتی – جسمی Bodily / kinesthetic

  بررسی مشخصه ها و مولفه های این هوش- اقدامات لازم در راستای رشد وشکوفایی فرزندان -مشاغلی که این افراد درآینده می توانند موفق و سرآمد باشند.

  |

  هوش موسیقایی musical rhythmic

  هوش موسیقایی musical / rhythmic

  بررسی مشخصه ها و مولفه های این هوش- اقدامات لازم در راستای رشد وشکوفایی فرزندان -مشاغلی که این افراد درآینده می توانند موفق و سرآمد باشند.

  |

  نظرات کاربران