در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه میانه

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  متوسطه پسرانه استاد شهریار میانه نمونه دولتی خیابان شهید بهشتی جنب دبیرستان بوعلی 0423-3336660
  متوسطه دخترانه آزادگان میانه نمونه دولتی شهید دکتر بهشتی جنب دبیرستان بوعلی سینا 0423-3331082
  متوسطه پسرانه امام خمینی(ره) میانه عادی-دولتی خیابان امام خمینی 52245900
  متوسطه پسرانه بوعلی سینا میانه عادی-دولتی خیابان شهید بهشتی  52332318
  متوسطه پسرانه صادقی پور میانه شاهد خیابان کمربندی جنوبی 52243939
  متوسطه پسرانه شهید باکری میانه نمونه دولتی خیابان شهید میانجی 52224898
  متوسطه پسرانه علامه امینی میانه استعدادهای درخشان خیابان شهید میانجی 52222888
  متوسطه پسرانه ایثارگران میانه ایثارگران سرچشمه جنوبی هنرستان هدف 52331160
  متوسطه پسرانه سروش سرمد میانه غیردولتی خیابان بانک ملی 52235101
  متوسطه پسرانه عرفان میانه غیردولتی خیابان ارشاد جنب داشکده ادبیات 52237919
  متوسطه پسرانه علامه طباطبایی میانه بزرگسالان میدان بسیج 52331021
  متوسطه پسرانه سما میانه غیردولتی خیام شمالی 52246660
  متوسطه پسرانه تلاشگران میانه راه دور خیابان امام خمینی 52238080
  متوسطه پسرانه کیمیا میانه راه دور میدان نماز 52223742
  متوسطه دخترانه شهدای زینبیه میانه عادی-دولتی خیابان امام خمینی 52224455
  متوسطه دخترانه شهیده طاهره انصاری میانه شاهد خیابان کشاورزان 52224224
  متوسطه دخترانه ولیعصر میانه عادی-دولتی شهرک ولیعصر خیابان آزادگان 52335005
  متوسطه دخترانه آیت اله میانجی میانه نمونه دولتی شهرک اندیشه 52225860
  متوسطه دخترانه فرزانگان میانه استعدادهای درخشان شهرک اندیشه 52226052
  متوسطه دخترانه فدک میانه غیردولتی خیابان شهید مطهری 52221791
  متوسطه دخترانه توفیق دانش میانه غیردولتی خیابان خیام شمالی 52246540
  متوسطه دخترانه سما میانه غیردولتی خیابان خیام شمالی 52246540
  متوسطه دخترانه تلاشگران میانه راه دور خیابان امام خمینی 52238080
  متوسطه دخترانه کیمیا میانه راه دور خیابان شهید مطهری 52223742
  متوسطه دخترانه حجاب میانه بزرگسالان خیابان کشاورزان 52235871
  متوسطه دخترانه سفیر صبا میانه غیردولتی خیابان شهید ارشاد روبروی پارک آزادگان 52245117
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران