در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول پسرانه ناحیه 1 تبریز

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  متوسطه دوره اول پسرانه آزادگان 1 عادی دولتی     33326698     33303510  
  متوسطه دوره اول پسرانه امام حسن(ع) 1 عادی دولتی   36583555
  متوسطه دوره اول پسرانه شیخ عطار 1 1 عادی دولتی   35248075 35245086
  متوسطه دوره اول پسرانه شیخ عطار 2 1 عادی دولتی   35248075 35245086
  متوسطه دوره اول پسرانه امیدآینده 1 غیردولتی   36694039
  متوسطه دوره اول پسرانه تدبیر 1 غیردولتی   33281497  33283810
  متوسطه دوره اول پسرانه نور 1 غیردولتی   33300555
  متوسطه دوره اول پسرانه مهر البرز 1 غیردولتی   33355843
  متوسطه دوره اول پسرانه همام تبریزی 1 غیردولتی   33301900
  متوسطه دوره اول پسرانه بعثت 1 عادی دولتی   36583555
  متوسطه دوره اول پسرانه علامه طباطبایی 1 عادی دولتی   35263939 35263949 35242075مدیر
  متوسطه دوره اول پسرانه شهید چمران 1 عادی دولتی   36387002
  متوسطه دوره اول پسرانه غلامرضا مردانی آذری(نابینایان) 1 عادی دولتی   36562600 36553100  
  متوسطه دوره اول پسرانه مشکاه 1 غیر دولتی   3335515
  متوسطه دوره اول پسرانه نام آوران 1 غیر دولتی   33296548 33296549
  متوسطه دوره اول پسرانه شهید فهمیده 1 نمونه دولتی   35231457مدیر 35264913
  متوسطه دوره اول پسرانه کمیل 1 عادی دولتی   36577182 36560336مدیر
  متوسطه دوره اول پسرانه شهدای غواص 1 عادی دولتی   35260771
  متوسطه دوره اول پسرانه تمدن 1 غیردولتی   36561969
  متوسطه دوره اول پسرانه امام موسی صدر 1 1 عادی دولتی   35276272  35280313مدیر
  متوسطه دوره اول پسرانه امام موسی صدر 2 1 عادی دولتی   35276272   35280314مدیر
  متوسطه دوره اول پسرانه دکتر حسابی 1 عادی دولتی   36373171مدیر  36379388
  متوسطه دوره اول پسرانه امام حسن عسکری (ع) 1 1 عادی دولتی    5ـ36664384
  متوسطه دوره اول پسرانه امام حسن عسکری (ع) 2 1 عادی دولتی    6ـ36664384
  متوسطه دوره اول پسرانه المهدی 1 راه دور   33301312
  متوسطه دوره اول پسرانه طرح نو 1 غیردولتی   36671178
  متوسطه دوره اول پسرانه متفکران 1 غیردولتی   33293107
  متوسطه دوره اول پسرانه مبین 1 غیردولتی   33286464
  متوسطه دوره اول پسرانه نوردهخدا 1 غیردولتی   33300782 33311020
  متوسطه دوره اول پسرانه آذرآبادگان 1 غیردولتی   33329356
  متوسطه دوره اول پسرانه آزادگان 1 غیردولتی   33306520
  متوسطه دوره اول پسرانه ادیب خلاق 1 غیردولتی   33371505
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران