در حال بارگذاری ...
  
 • امکان افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان مقیم خارج از کشور

  مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش وپرورش گفت : امکان افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان مقیم خارج از کشور با استفاده از ظرفیت مدارس آموزش از راه دور مقدور است.

  گودرز شاهمرادی در چهارمین کارگروه مشترک مدیریت مدارس آموزش از راه دور وزارت آموزش وپرورش با  مدارس خارج از کشور  که با حضور  مشاور معاون آموزش متوسطه ، نمایندگان مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور و موسسان مدارس آموزش از راه دور خارج از کشور در سالن اجتماعات سازمان برگزار گردید اظهارکرد: بنا بر اهمیت و ضرورت  عدالت آموزشی برای دانش آموزان ایرانی داخل و خارج از کشور با استفاده از ظرفیت های آموزش از راه دور در صدد افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان  به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و خارج از کشور هستیم .
   
  وی افزود: در حال  بررسی  در خصوص تشکیل کنسرسیومی با عضویت مدارس آموزش از راه دور خارج از کشور و راه اندازی درگاه آموزشی مشترک با در نظر داشتن زیرساخت های مناسب ، به منظور استفاده دانش آموزان مناطق محروم از فعالیت ها و خدمات این مدارس هستیم.
   
  شاهمرادی با اشاره به این که مدارس آموزش از راه دور می توانند از سه روش آموزشی کتاب پایه ، دیداری – شنیداری و روش الکترونیکی استفاده نمایند ، گفت : حوزه فعالیت مدارس آموزش از راه دور در داخل و خارج از کشور می باشد ، لیکن اکنون با توجه به تجربه بیش از یک دهه آموزش الکترونیکی در مدارس آموزش از راه دور خارج از کشور ،امکان استفاده بهینه از این تجربه در جهت افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان مناطق کمتر توسعه نیز وجود دارد .  
   
  وی  با تاکید بر  موضوع ایجاد درگاه آموزشی مشترک با زیرساخت هایی قوی برای دانش آموزان نیازمند ، بیان داشت با فراهم نمودن ظرفیتی مناسب می توان به سمتی پیش رفت که کلیه دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور کشور تحت پوشش این درگاه قرار گیرند و از جنبه های کیفیت بخشی و نظارتی بیشتری برخوردار شوند.
   
  شاهمرادی  با اشاره  به استفاده از پتانسیل های موجود در مدارس آموزش از راه دور خارج  از کشور  افزود : با توجه به تعامل بسیار خوب  مسئولین محترم مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور با این سازمان ، آمادگی خود را برای افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان ایرانی مقیم خارج از کشورکه امکان دسترسی به منابع ایرانی اسلامی محدودی دارند از طریق این مدارس اعلام می نماییم.

   
  نظرات کاربران