در حال بارگذاری ...
    
  • کسب رتبه اول کشوری در رشته فتومیکروگراف توسط دانش آموزان اراکی

    دانش آموزان دبیرستان فرزانگان 2 آموزش و پرورش ناحیه 2 اراک رتبه اول کشوری در رشته فتومیکروگراف سومین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری را کسب کردند

    به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مرکزی، زهرا حیدری و زهرا عابدی از دبیرستان فرزانگان 2 در سومین جشنواره زیست فناور نهاد ریاست جمهوری در رشته فتومیکرو گراف رتبه اول کشوری را کسب کردند .
    نظرات کاربران