در حال بارگذاری ...
  
 • ایجاد رشته‌های˝روان‌شناسی کودکان استثنایی˝و˝توانبخشی˝ در دانشگاه ویژه فرهنگیان

  رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از ایجاد رشته های ˝روان شناسی کودکان استثنایی ˝و ˝ توانبخشی˝ در دانشگاه ویژه فرهنگیان خبر داد.

  نامدار عبداللهیان  با اشاره به بحث جذب و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز سازمان آموزش و پرورش استثنایی اظهار کرد: یکی از وظایفی که سازمان آموزش و پرورش استثنایی براساس قانون تشکیل سازمان عهده دار است، بحث جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص جهت تعلیم و تربیت دانش آموزان استثنایی است.


  رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه داد: بعد از بررسی های کارشناسانه ای که در آموزش و پرورش استثنایی صورت گرفت، به این نتیجه رسیدیم که اگر 2 رشته با عنوانهای "روان شناسی کودکان استثنایی "و "بحث توانبخشی" در دانشگاه ویژه فرهنگیان گنجانده شود، برای امر آموزش دانش آموزان استثنایی بسیار مفید خواهد بود.

  عبداللهیان افزود: البته بحث توانبخشی که مدنظر ما است، متفاوت از بحث توانبخشی صرفاً درمانی است، ما یک نوع نگاه دیگر به توانبخشی دانش آموزان داریم، این نوع توانبخشی، توانبخشی آموزشی است.

  وی همچنین اضافه کرد: با توجه به شرایط دانش آموزان استثنایی نمی توانیم عنوان کنیم که این دانش آموزان صرفاً برای آموزش به مدارس استثنایی نیاز دارند.

  رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تصریح کرد: در آموزش و پرورش استثنایی، یک پکیج و بسته ای در نظر گرفته شده است که محتوایش شامل آموزش، توانبخشی و تربیتی است که اگر این سه جز در کنار هم قرار بگیرند، آموزش و پرورش استثنایی می تواند همگام با دانش آموز به شکوفایی استعدادهای او کمک کند.

  وی در پایان اظهار کرد: بنابراین با هماهنگی مرکز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و با توجه به جلساتی که با سایر معاونین در همین راستا داشتیم به این توافق رسیدیم که این 2 رشته را با توجه به نیازهایی که سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعلام می کند، در دانشگاه ویژه فرهنگیان بگنجانیم.

  نظرات کاربران