در حال بارگذاری ...
 • مدارس هنرستان_کاردانش دخترانه کرمانشاه

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  دخترانه هنرستان فنی  صنایع شیمیایی عادی دولتی 1   8248915
  دخترانه هنرستان فنی   هنرهای زیبادختران عادی دولتی 1   8257828
  دخترانه هنرستان فنی یاس عادی دولتی 1   8242738
  دخترانه هنرستان فنی  جابری عادی دولتی 1   7256181
  دخترانه هنرستان فنی حضرت معصومه عادی دولتی 2   7216249
  دخترانه هنرستان فنی کوشا عادی دولتی 2   8324787
  دخترانه هنرستان فنی نوآوران عادی دولتی 3   4328600
  دخترانه هنرستان فنی مهرورزان عادی دولتی 3   4218010
  دخترانه هنرستان فنی خدیجه کبری عادی دولتی 3   8368894
  دخترانه هنرستان فنی نیایش عادی دولتی اسلام آباد غرب    5224318
  دخترانه هنرستان فنی حضرت زهرا عادی دولتی اسلام آباد غرب    5234476
  دخترانه هنرستان فنی صدیقه کبری عادی دولتی اسلام آباد غرب    5352161
  دخترانه هنرستان فنی فاطمه الزهراء عادی دولتی قصرشیرین   8354224278
  دخترانه هنرستان فنی مهر عادی دولتی گیلانغرب   2117
  دخترانه هنرستان فنی زینبیه عادی دولتی سرپل ذهاب   2232220
  دخترانه هنرستان فنی اندیشه عادی دولتی گواور   5382343
  دخترانه هنرستان فنی فرزانگان عادی دولتی هرسین   8323231640
  دخترانه هنرستان فنی حضرت فاطمه (س) عادی دولتی صحنه   3222483
  دخترانه هنرستان فنی پویش عادی دولتی کنگاور   8372220711
  دخترانه هنرستان فنی پویندگان عادی دولتی سنقرو کلیایی   4232994
  دخترانه هنرستان فنی شهدا سطر عادی دولتی سنقرو کلیایی   4332233
  دخترانه هنرستان فنی  ام البنین عادی دولتی روانسر   8326522954
  دخترانه هنرستان فنی صبا عادی دولتی جوانرود   8326221216
  دخترانه هنرستان فنی استقلال عادی دولتی پاوه   8327222593
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران