در حال بارگذاری ...
 • مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه کرمانشاه

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  دخترانه متوسطه دوره دوم الزهرا 1 عادی دولتی 1 بلوار شهید بهشتی روبرو اتوبوسرانی 8230095
  دخترانه متوسطه دوره دوم الزهرا 2 عادی دولتی 1 22بهمن بالاتر از میدان مرکزی 8230095
  دخترانه متوسطه دوره دوم   نرگس عادی دولتی   تعاون ایستگاه 3 4295549
  دخترانه متوسطه دوره دوم   خضرا 1 عادی دولتی   تعاون ایستگاه 4 4293415
  دخترانه متوسطه دوره دوم   خضرا 2 عادی دولتی   تعاون ایستگاه 4 4293415
  دخترانه متوسطه دوره دوم   علامه جعفری عادی دولتی   شهرک معلم خیابان دهخدا  4277181
  دخترانه متوسطه دوره دوم   فروردین عادی دولتی   آخر شهرک معلم پایین تر از مجتمع میلاد 4273663
  دخترانه متوسطه دوره دوم   دکتر شریعتی عادی دولتی   تعاون روبرو ایران سونا 4298281
  دخترانه متوسطه دوره دوم   نسا عادی دولتی   معلم میدان حافظ جنب پارک دانشجو 4276264
  دخترانه متوسطه دوره دوم   شهید باهنر عادی دولتی   شهرک شهید باهنر (آناهیتا) 4282348
  دخترانه متوسطه دوره دوم   فرهنگیان 1 عادی دولتی   فرهنگیان ایستگاه 3 4247026
  دخترانه متوسطه دوره دوم   فرهنگیان 2 عادی دولتی   فرهنگیان ایستگاه 3 4247026
  دخترانه متوسطه دوره دوم   حجاب  عادی دولتی   کارمندان ایستگاه 8 4442049
  دخترانه متوسطه دوره دوم   مطهری 1  عادی دولتی   مسکن 4218453
  دخترانه متوسطه دوره دوم   مطهری 2  عادی دولتی   مسکن 4244666
  دخترانه متوسطه دوره دوم   صدرا عادی دولتی   اول شهرک شهرداری 4223111
  دخترانه متوسطه دوره دوم   سهروردی 1 عادی دولتی   ظفر ایستگاه 4 4322942
  دخترانه متوسطه دوره دوم   سهروردی 2 عادی دولتی   ظفر ایستگاه 4 4312550
  دخترانه متوسطه دوره دوم   نواب صفوی عادی دولتی   شهرک پرواز 4313430
  دخترانه متوسطه دوره دوم   علامه طباطبایی عادی دولتی   شهرک نوکان 4317378
  دخترانه متوسطه دوره دوم   استقلال عادی دولتی   22بهمن بالاتر از میدان مرکزی 8358350
  دخترانه متوسطه دوره دوم   شاهد مجلسی عادی دولتی   شهرک بهداری 8359048
  دخترانه متوسطه دوره دوم   22بهمن عادی دولتی   شهرک الهیه میدان شاهد 8373597
  دخترانه متوسطه دوره دوم   گلشن  عادی دولتی   شهرک الهیه میدان شاهد 8373597
  دخترانه متوسطه دوره دوم   چمران  عادی دولتی   شهرک بهداری 8361074
  دخترانه متوسطه دوره دوم   شهدای رزین عادی دولتی   روستای رزین  
  دخترانه متوسطه دوره دوم   چشمه کبود  عادی دولتی   روستای چشمه کبود  
  دخترانه متوسطه دوره دوم   الغدیر  عادی دولتی   ایستگاه 4 تعاون روبرو ایران سونا  4298281
  دخترانه متوسطه دوره دوم   معصومی لاری  عادی دولتی   شهرک شهرداری کنار مجتمع کوثر 4236424
  دخترانه متوسطه دوره دوم   وابسته دخترانه عادی دولتی   باغ ابریشم  4277511
  دخترانه متوسطه دوره دوم   راهیان نور عادی دولتی   22بهمن سه راه برق  8248901
  دخترانه متوسطه دوره دوم   فرهنگ عادی دولتی   22بهمن میدان مرکزی 8358462
  دخترانه متوسطه دوره دوم   طوبی عادی دولتی   بلوار شهید شیرودی کوی112 4242774
  دخترانه متوسطه دوره دوم   البرز عادی دولتی   میدان گلستان کوی شهید گیوه چی 8231580
  دخترانه متوسطه دوره دوم   مهرآذین عادی دولتی   شهرک دادگستری 8267416
  دخترانه متوسطه دوره دوم   فنون عادی دولتی   22بهمن خیابان برق  8248694
  دخترانه متوسطه دوره دوم   کیمیا عادی دولتی   گلستان کوی شهید بهرامی 8231215
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (1)