در حال بارگذاری ...
 • مدارس متوسطه دوره دوم پسرانه کرمانشاه

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  پسرانه متوسطه دوره دوم  فردوسی غیردولتی   کارمندان ایستگاه 5 4295303 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  ابن سینا عادی دولتی 2 شهرک جهاد  
  پسرانه متوسطه دوره دوم  امام رضا (ع ) عادی دولتی 2 مسکن خیابان لاله 4247083 
  پسرانه متوسطه دوره دوم   زاگرس غیردولتی 2 سه راه برق روبروى مسجدبروجردى 4325044 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  امام امت عادی دولتی   خ رودکی  - بالاتر از پاسگاه 4264458
  پسرانه متوسطه دوره دوم  سید رضی عادی دولتی   خ رودکی  - بالاتر از پاسگاه 4264458 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  دکتر معین  عادی دولتی   معلم بالاتر از مجتمع میلاد  4272999
  پسرانه متوسطه دوره دوم  شیخ طوسی  عادی دولتی   لب آب به طرف میدان امام حسین 4278150 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  مقدس اردبیلی عادی دولتی   لب آب به طرف میدان امام حسین 4278150 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  استاد بهزاد1 عادی دولتی   کارمندان ایستگاه 5 4242039 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  استاد بهزاد2 عادی دولتی   کارمندان ایستگاه 5 4242039 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  شاهد حمزه  عادی دولتی   کارمندان ایستگاه 5 4242220 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  شهید دکامی عادی دولتی   ظفر ایستگاه 4 4317495 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  پروفسور کاظمی عادی دولتی   ظفر ایستگاه 4 4317495 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  جهاد عادی دولتی   شهرک نصر پشت مجتمع اندیشه  4325044 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  جوادالائمه 1  عادی دولتی   بهزیستی صد دستگاه 8350001 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  جوادالائمه 2  عادی دولتی   بهزیستی صد دستگاه 8350001 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  تندگویان 1  عادی دولتی   بهزیستی صد دستگاه 8383135 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  تندگویان 2 عادی دولتی   22بهمن سنگر 8382910 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  علامه امینی عادی دولتی   شهرک شهید نجفی 8372831 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  شهید نجفی عادی دولتی   شهرک شهید نجفی 8372831 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  شهدای رزین 1  عادی دولتی   بیلوار روستای رزین 2272121 
  پسرانه متوسطه دوره دوم  شهدای رزین 2  عادی دولتی   بیلوار روستای رزین 2272121 
  پسرانه متوسطه دوره دوم   علی بن ابیطالب (صبح) عادی دولتی     8355112 
  پسرانه متوسطه دوره دوم   علی بن ابیطالب (ظهر) عادی دولتی     8355112 
  پسرانه متوسطه دوره دوم   شهید بهشتی عادی دولتی   پایین تر از میدان نفت  8354640 
  پسرانه متوسطه دوره دوم   صنعت  عادی دولتی   شهرک نصر 432004 
  پسرانه متوسطه دوره دوم   مدلل عادی دولتی   باغ ابریشم  4279736 
  پسرانه متوسطه دوره دوم   مهرگان عادی دولتی   کیلومتر 5 جاده سنندج  
  پسرانه متوسطه دوره دوم   گردشگری عادی دولتی   گذرنامه 8379556 
  پسرانه متوسطه دوره دوم   رازی عادی دولتی   مسکن 4220900
  پسرانه متوسطه دوره دوم   امام حسین  عادی دولتی   شهرک شهید نجفی 8379786
  پسرانه متوسطه دوره دوم   امام هشتم عادی دولتی   انتهای بلوار گلریزان 8352676
  پسرانه متوسطه دوره دوم   دکتر حسابی عادی دولتی   گلستان کوچه مسجد حاج دایی 8230852
  پسرانه متوسطه دوره دوم   دارالفنون عادی دولتی   گلستان کوچه مسجد حاج دایی 8230351
  پسرانه متوسطه دوره دوم   راهجو عادی دولتی   چهار راه بسیج کوی ایکایی 8234742
  پسرانه متوسطه دوره دوم   شریف  عادی دولتی   بلوار شهید بهشتی خیابان ویلا  8243222
  پسرانه متوسطه دوره دوم   ظفر عادی دولتی   شهرک ظفر ایستگاه 3 تنگه  4323993
  پسرانه متوسطه دوره دوم   هومن محبی عادی دولتی   22بهمن خیابان وحدت  8355888
  پسرانه متوسطه دوره دوم   محقق حلی عادی دولتی   میدان مرکزی 8378692
  پسرانه متوسطه دوره دوم   وابسته پسران عادی دولتی   باغ ابریشم  4274554
  پسرانه متوسطه دوره دوم   جندی شاپور عادی دولتی   شهرک جاده  4328428
  پسرانه متوسطه دوره دوم   خردمندان عادی دولتی   میدان مرکزی 8352973
  پسرانه متوسطه دوره دوم   رودکی عادی دولتی   چهار راه بسیج کوچه شهید  8234742
  پسرانه متوسطه دوره دوم   کاوه  عادی دولتی   شهرک نصر 4320004
  پسرانه متوسطه دوره دوم   بهشتی (بزرگسالان) عادی دولتی   پایین تر از میدان نفت  8354640
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران