در حال بارگذاری ...
 • مدارس هنرستان فنی تبادکان

   

  مقطع جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  هنرستان فنی پسرانه  سیدالشهداء(ع) عادی دولتی   گلشهر- بلوار شهید آوینی - انتهای آوینی49 2590116 2565414
  هنرستان فنی پسرانه راه توسعه عادی دولتی   بلوارتوس-خیابان فدک-فدک 13 37652099 37632350
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران