در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی-کاردانش نرماشیر

   

  مقطع جنسیت نام نوع آدرس تلفن
  هنرستان فنی پسرانه بوعلی سینا عادی دولتی   3464260900
  هنرستان فنی دخترانه نرجسیه عادی دولتی   3464229133
  کاردانش پسرانه توحید     3464260900
  کاردانش پسرانه شهید محمد آبادی     9132440589
  کاردانش پسرانه امیرکبیر     9131443349
  کاردانش پسرانه دارالفنون     9132443217
  کاردانش پسرانه شهید نظام آبادی     3463280850
  کاردانش دخترانه حضرت زینب     3464229133
  کاردانش دخترانه سمیه     3463280885
  کاردانش دخترانه نرجسیه     3464229133
  کاردانش دخترانه بهیاری     4260085
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران