در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی-کاردانش کشکوئیه

   

  مقطع جنسیت نام نوع آدرس تلفن
  هنرستان فنی پسرانه تلاش عادی دولتی (شبانه روزی)    3922673093
  هنرستان فنی دخترانه عزیزی عادی دولتی    3922620700
  کاردانش پسرانه محمد ابراهیمی     3922628085
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران