در حال بارگذاری ...
 • مدارس هنرستان فنی-کاردانش نطنز

   

  مقطع جنسیت نام نوع آدرس تلفن
  کاردانش دخترانه فاطمه الزهرا عادی دولتی شهرستان نطنز- شهر طرقرود - ابتدای جاده روستای کشه 54333119
  کاردانش دخترانه زینب کبری(س) عادی دولتی   54222053
  هنرستان فنی - کاردانش پسرانه والفـجر عادی دولتی بلوارشهیدمحمدمنتظری کدپستی 8761769815 3624242097
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران