در حال بارگذاری ...
 • مسمومیت با گاز کربنیک(co2)

  گاز کربنیک خاصیت سمی ندارد ولی چون جای اکسیژن را در خون می گیرد، ایجاد خفگی می نماید .

   

  کمک های اولیه به شخص مصدوم:

  ابتدا باید فرد را در معرض هوای آزاد قرار داده و او را بخوابانیم.

  در صورت لزوم به مصدوم تنفس مصنوعی بدهیم .

  وی را به سرعت به بیمارستان و یا مراکز درمانی انتقال دهیم.

   
  نظرات کاربران