در حال بارگذاری ...
 • مدارس هنرستان_کاردانش پسرانه منطقه نوزده تهران

   

  جنسیت مقطع آموزشی نام نوع نشانی تلفن
  پسرانه هنرستان فنی شهید نصیرزاده نمونه دولتی خ ماهان بلوار مطهری جنب مدرسه زمانی ٥٥٨٥٤٢٣٢
  پسرانه هنرستان فنی شهیدیارجانی 1 عادی دولتی یاغچی آبادتقاطع خ . بهمنیاروآموزگار ٥٥٠١٢٠٢٢
  پسرانه کاردانش استاد شهید دکتر مفتح عادی دولتی عبدل آباد_ خ انقلاب ٥٥٨٣٤٣٤٤
  پسرانه کاردانش ایساکو عادی دولتی خ شریعتی _خ شهیدنیکوبین _جنب ورزشگاه مطهری ٥٥٨٦٢٨٨٧
  پسرانه کاردانش شهیدافشارنادری 1 عادی دولتی بیست متری خ انقلاب مقابل مخابرات شهید ٥٨٤٣٩٣٩٥
  پسرانه کاردانش موفقیان عادی دولتی شهرک دولتخواه _خ برادران شکری ٥٥٨٧٥٤١٨
  پسرانه کاردانش موسسه امام هادی (ع ) راه دور غیردولتی عبدل آباد_خ انقلاب ٥٥٨٢٤٣٤٤
  پسرانه کاردانش شهیدحق نجات مشارکت مردمی شکوفه ضلع غربی پارک شریعتی بلوار شهید مطهری خ شهید بختیاری ٥٥٨٢٤٤٥٩
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران